ม่านม้วน

ม้านม้วน Roller Blinds
        เป็นม่านที่นิยมในปัจจุบัน มีความเหมาะสมในการตกแต่งห้องเพิ่มบรรยากาศที่สไตล์โทนเรียบง่าย ในรูปแบบความเป็นโมเดิร์น มีคุณลักษณะเป็นแผ่นมีความแข็งแรง สามารถม้วนขึ้น หรือลงได้ เพื่อบังแสงแดดในระดับต่างๆ หากไม่ใช้งานม้วนเก็บขึ้นด้านบน เพียงเท่านี้ห้องก็ดูโล่ง ม่านม้วนถูกเลือกใช้ในออฟฟิศที่มีพื้นที่ห้องจำกัด ม่านม้วนเป็นที่นิยมมากขึ้น ตามโชว์รูม ร้านค้า ร้านอาหาร จนกระทั่งได้รับความนิยมให้ตกแต่งบ้าน ใบม่านเป็นผ้าผืนเดียวยาวลงมา มีให้เลือกทั้ง Black Out, Dim Out, Sunscreen