ผ้าแบล็คเอ้าท์ : เบอร์กี้

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง +- 3%