ผ้าแบล็คเอ้าท์ : ไฟเบอร์กลาส

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง +- 3%