ผ้าแบล็คเอ้าท์ : เพิร์ลลาย ดับเบิลยู

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง +- 3%