ผ้ายูวีโฟม : สลาฟ

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง +- 3%