ผ้าดิมเอ้าท์ : มาแชล

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง +- 3%