ผ้าซันสกรีน : เอสซีเอ

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง +- 3%