บริษัทเอกชน

     
  บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 
♦  ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ
♦  ไทยรัฐ
♦  บมจ.น้ำตาลขอนแก่น 
♦  บจก.แพลนบี มีเดีย พับบริค 
♦  บมจ.ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) 
♦  นามิ ยากิมิกุ (คิงคองบุฟเฟ่) 
♦  บจก.วิริยะซัพพลาย 
♦  บจก.มัลติ ปิโตเลียม 
♦  ร้านขายยาฟาสซิโน่ 
♦  บจก.เอไอเอส เทเลบิช 
♦  บจก.แบล็คแคนยอน ทุกสาขาทั่วประเทศ
♦  บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 
♦  บมจ.เซ็ปเป้
♦  บจก.แอพพีไอ เเร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) 
♦  บจก.สัมมิท เคมีคอล
♦  การบินไทย  
♦  บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 


  วิริยะประกันภัย 
♦  แอร์เอเชีย
♦  ร้านวัตสัน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
♦  บมจ.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
♦  บจก.เบ็นซ์ บีเคเค วิภาวดี 
♦  บจก.ธนบุรีประกอบยนต์ 

♦  หจก.ซี จี เอ็นจีเนียริ่ง 
♦  Diethelm keller logistic.,ltd. 
♦  บจก.นิวมิเล็นเนียม โปรดักส์ คาร์ 
♦  บจก.สี่พระยาการพิมพ์ (เดลินิวส์)
♦  บจก.อุ๊คมี 
♦  บจก.เมก้า ไลฟ์โซแอ็นซ์ พีทีวาย 
♦  บจก.ไอ เอ็ม จี โปรกเกอร์ 
♦  บจก.เสนาดิเวลลอปเม้นท์ 
♦  บจก.กรีนด์โฮม ฟอร์ไลฟ์ (อยุธยา) 
♦  สถาบันอาคารกระทรวงอุตสาหกรรม 
♦  บจก.โอเซี่ยน พรอพเพอร์ตี้