หน่วยงานราชการ

     

  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
♦  มหาวิทยาลัยราชมงคล
♦  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
♦ สำนักงานเขตพระโขนง 
♦  โรงพยาบาลศิริราช กรมสรรพากรโคราช 
♦  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
♦  กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
♦  สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
♦  กรมท่องเที่ยว 
♦  สำนักงานเขตพระโขนง 
♦  โรงเรียนแพรกวิทยา สมุทรปราการ 
♦  กรมสรรพากร โคราช
♦  สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา 
♦  สำนักงานเขตห้วยขวาง 
♦  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
♦  กระทรวงการต่างประเทศ
♦  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
♦  ธนาคารแห่งประเทศไทย
♦  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) 

♦  โรงเรียนรัตนโกสินทร์บางขุนเทียน 
♦  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
♦  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
♦  สภากาชาดไทย 
♦  การไฟฟ้านครหลวง 
♦  ธนาคารออมสิน 
♦  กรมประชาสัมพันธ์ 
♦  กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมและท่องเที่ยว
♦  สน.ห้วยขวาง
♦  สมาคมฝรั่งเศส 
♦  โรงละครแห่งชาติ 
♦  สภาอุตสาหกรรม 
♦  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
♦  กองทัพบก
♦  โรงละครแห่งชาติ 
♦  ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
♦  สำนักงานเขตสาธร 
♦  สภากาชาดไทย 
มูลนิธิหอศิลปะแห่งประเทศไทย 
♦  มูลนิธิหอศิลปะแห่งประเทศไทย