ฟิลม์กรองแสง

ฟิล์มกรองแสง


       ทำมาจากโพลีเอสเตอร์ชนิด P.E.T. (Polyethylene terephthalate) ที่มีความเหนียว มีความบางเรียบไร้รอยย่น และสามารถแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับกระจกที่นำฟิล์มไปติด ซึ่งยึดกระจกได้ด้วยกาวที่ีมีความบางใส ไม่ทำให้ภาพที่มองเห็นผ่านฟิล์มมีความบิดเบือน ฟิล์มกรองแสงทำหน้าที่ในการลดหรือกรองแสงสว่าง ที่สองผ่านเข้ามาทางกระจก ฟิล์มกรองแสงทั่วไปมีการย้อมสี เพื่อวัตถุประสงค์เฉาพาะการกรองแสงเท่านั้น
       ฟิล์มกรองแสง ช่วยประหยัดพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีอินฟราเรด ช่วยทำให้อาคารมีความเย็นป้องกันแสงได้อีกเช่นกัน